HOME| LOGIN| JOIN| SITEMAP| BOOKMARK

2021년 4월 선풍기 나눔 일정
작성일 :  2021-03-28 08:18 이름 : 대전연탄은행

Emotion Icon사정상 일정이 취소되거나 변경될 수 있습니다.

 

4월24일(토)봉사자/(주)크로스종합건설 4명                      시간/오전10시

               봉사장소/신탄진10가구

               봉사자집결지/신탄진행정복지센타앞

Emotion Icon쌀10킬로, 라면나눔

     24일(토)봉사자/도동철헬스트레이너외3명                   시간/오후2시

               봉사장소/신흥동, 신안동 10가구

               봉사자집결지/대전연탄은행 사무실(대동초등5길19) 

 

글목록