HOME| LOGIN| JOIN| SITEMAP| BOOKMARK

2022년 9월달 무료급식 나눔 일정
작성일 :  2022-09-10 16:28 이름 : 대전연탄은행

9월19일(월) 봉사자/패밀리봉사단 5명                               시간/오후5시30분

                봉사장소/대전연탄은행 식당 지역아동 20명

                봉사자집결지/대전연탄은행 식당 (동대전로283번길 10)

 

글목록